Zpracování osobních údajů (GDPR)

Velmi si vážím Vaší důvěry a ochrana osobních údajů je pro mne důležitá.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále „zákon“), a ode dne 25. 05. 2018 i v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

1. Správce osobních údajů

 • Jan Míka, se sídlem Lipí 1749/29, Praha – Horní Počernice, 193 00, IČ: 13744402, DIČ: CZ5506170329, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
 • Agnus s.r.o., se sídlem Mrkvičkova 1362/15, Řepy, 163 00 Praha, IČ, 60200952, DIČ: CZ60200952, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 25154 vedená u Městského soudu v Praze

2. Zásady zpracování osobních údajů

 • osobní údaje jsou zpracovány korektně, zákonným a transparentním způsobem
 • osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
 • přijali jsme veškerá opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
 • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

 • Plnění objednávky služeb nebo prodeje zboží, vzájemná komunikace, fakturace

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

 • našim dodavatelům zboží
 • orgánům státní správy
 • zpracovatelům účetních podkladů

6. Práva subjektů údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:

 • Právo subjektu být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
 • Právo subjektu být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
 • Právo subjektu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
 • Právo subjektu na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 • Právo subjektu mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
 • Právo subjektu žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
 • Právo subjektu aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

7. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.